โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับจังหวัด

ประเภทวงดนตรีสากลร่วมสมัย

กองทัพภาคที่ 1

กรุงเทพมหานคร (มทบ.11)โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นนทบุรี (มทบ.11)โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สิงห์บุรี (มทบ.13)โรงเรียนรสิงห์บุรี
ชลบุรี (มทบ.14)โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา
ระยอง (มทบ.14)โรงเรียนวัดป่าประดู่
ราชบุรี (มทบ.16)โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
กาญจนบุรี (มทบ.17)โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
กาญจนบุรี (มทบ.17)โรงเรียนเทพมงคลรังษี
พระนครศรีอยุธยา (มทบ.18)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สระบุรี (มทบ.18)โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล
สระแก้ว (มทบ.19)โรงเรียนวััฒนานคร

กองทัพภาคที่ 2

นครราชสีมา (มทบ.21)โรงเรียนด่านขุนทด
ชัยภูมิ (มทบ.21)โรงเรียนชัยภูมิภัคดีชุมพล
อุบลราชธานี (มทบ.22)โรงเรียนเบญจะมะมหาราช
มหาสารคาม (มทบ.26)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสารคาม
อำนาจเจริญ (มทบ.22)โรงเรียนพนาศึกษา
มุกดาหาร (มทบ.210)โรงเรียนทีโอเควิทยา
อุดรธานี (มทบ.24)โรงเรียนเทศบาล 3
หนองบัวลำภู (มทบ.24)โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
บุรีรัมย์ (มทบ.26)โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สุรินทร์ (มทบ.25)โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ศรีสะเกษ (มทบ.25)โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ร้อยเอ็ด (มทบ.27)โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
ยโสธร (มทบ.27)โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
ขอนแก่น (มทบ.23)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
เลย (มทบ.28)โรงเรียนศรีสงคราวิทยา
กาฬสินธุ์ (มทบ.23)โรงเรียนร่องคำ
สกลนคร (มทบ.29)โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
บึงกาฬ (มทบ.24)โรงเรียนบึงกาฬ
นครพนม (มทบ.210)โรงเรียนนาแกพิทยาคม

กองทัพภาคที่ 3

นครสวรรค์ (มทบ.31) โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
อุทัยธานี (มทบ.31) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ลำปาง (มทบ.32) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ตาก (มทบ.32) โรงเรียนผดุงปัญญา
เชียงใหม่ (มทบ.33) โรงเรียนสันกำแพง
แพร่ (มทบ.35) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25
พิจิตร (มทบ.36) โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
เพชรบูรณ์ (มทบ.36) โรงเรียนเทศบาล 3
เชียงราย (มทบ.37) โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
สุโขทัย (มทบ.39) โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

กองทัพภาคที่ 4

ภูเก็ต (มทบ.41)โรงเรียนภูเก็ตวิทยา
สงขลา (มทบ.42)โรงเรียนเทศบาล 5
ตรัง (มทบ.43)โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ชุมพร (มทบ.44)โรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพร
สุราษฏร์ธานี (มทบ.45)โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
ปัตตานี (มทบ.46)โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ประเภทวงดนตรีไทย/พื้นบ้าน

กองทัพภาคที่ 1

สิงห์บุรี (มทบ.13) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ราชบุรี (มทบ.16) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
พระนครศรีอยุธยา (มทบ.18) โรงเรียนบางบาล
สระแก้ว (มทบ.19) วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

กองทัพภาคที่ 2

นครราชสีมา (มทบ.21) โรงเรียนบุญวัฒนา
ชัยภูมิ (มทบ.21) โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์
อุดรธานี (มทบ.23) โรงเรียนห้วยเกิ้งวิทยาคาร
สุรินทร์ (มทบ.25) โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
ศรีสะเกษ (มทบ.27) โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ (มทบ.29) โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฎ์อุดมวิทย์
สกลนคร (มทบ.29) โรงเรียนกุสุมาลย์
บึงกาฬ (มทบ.210) โรงเรียนบึงกาฬ

กองทัพภาคที่ 3

อุทัยธานี (มทบ.31) โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
อุทัยธานี (มทบ.31) โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
นครสวรรค์ (มทบ.31) โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ
ลำปาง (มทบ.32) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
เชียงใหม่ (มทบ.33) โรงเรียนแม่แจ่ม
เชียงใหม่ (มทบ.33) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เพชรบูรณ์ (มทบ.36) โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
พิษณุโลก (มทบ.39) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

กองทัพภาคที่ 4

ภูเก็ต (มทบ.41) โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
พัทลุง (มทบ.42) โรงเรียนพัทลุง
ชุมพร (มทบ.44) โรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพร