เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เยาวชน
ประกวดดนตรีร่วมสมัย
"คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน"
KITA MUSIC AWARDS 2023
15 - 30 พ.ค. 66
รับสมัครทางชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนในพื้นที่

ชิงถ้วยพระราชทาน

รางวัลตัวแทนภาค

 • จะได้ฝึกหัดทักษะทางดนตรีกับศิลปินดาราชั้นนำของเมืองไทย

รางวัลชนะเลิศรอบ FINAL

 • จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล และเงินรางวัล จากผู้บัญชาการทหารบก

ผู้เข้าร่วมงานมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล

 • ทุนการศึกษา

ประเภทการแข่งขัน

ดนตรีร่วมสมัย

 • ต้องใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านหรือเครื่องดนตรีไทยอย่างน้อย 3 ชิ้น
 • รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด เพลงถนัด 2 เพลง
 • รอบคัดเลือกตัวแทนภาค เพลงพระราชนิพนธ์ 1 เพลง และเพลงตามความถนัด 1 เพลง

ดนตรีไทย หรือพื้นบ้าน

 • ต้องใช้เครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
 • รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด เพลงถนัด 2 เพลง
 • รอบคัดเลือกตัวแทนภาค เพลงพระราชนิพนธ์ 1 เพลง และเพลงตามความถนัด 1 เพลง

รางวัล

ดนตรีร่วมสมัย

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ

ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท

ดนตรีไทย หรือพื้นบ้าน

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ

ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

รางวัล Popular Vote 1 รางวัล

ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

คุณสมบัติ และกติกาการแข่งขัน

 • นักเรียนชั้นมัธยม, ปวช., กศน. และวิทยาลัย อายุ 12 – 18 ปี
 • 1 ทีมประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 7 – 12 คน และ ผู้ควบคุม 1 คน
 • มีสังกัดโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่ชัดเจน

กำหนดการ

15 – 30 พ.ค. 66เปิดรับสมัคร

1 – 30 มิ.ย. 66 คัดเลือกรอบแรกตัวแทนจังหวัด

15 ก.ค. – 10 ส.ค. 66 คัดเลือกรอบที่ 2 ตัวแทนภาค

24 – 25 ส.ค. 66 รอบชิงชนะเลิศ FINAL ROUND