ชิงถ้วยพระราชทาน

รางวัลตัวแทนภาค

  • จะได้ฝึกหัดทักษะทางดนตรีกับศิลปินดาราชั้นนำของเมืองไทย

รางวัลชนะเลิศรอบ FINAL

  • จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล และเงินรางวัล จากผู้บัญชาการทหารบก

ผู้เข้าร่วมงานมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล

  • ทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

ประเภทการแข่งขัน

ดนตรีร่วมสมัย

  • ต้องใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านหรือเครื่องดนตรีไทยอย่างน้อย 3 ชิ้น
  • รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด เพลงพระราชนิพนธ์ 1 เพลง และเพลงความถนัด 1 เพลง
  • รอบคัดเลือกตัวแทนภาค เพลงพระราชนิพนธ์ 1 เพลง และเพลงตามความถนัด 1 เพลง

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัล Popular Vote 1 รางวัล

เงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 20,000 บาท

คุณสมบัติ และกติกาการแข่งขัน

  • นักเรียนชั้นมัธยม หรือเทียบเท่า
  • 1 ทีมประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 7 – 12 คน และ ผู้ควบคุม 2 คน
  • มีสังกัดสถานศึกษาที่ชัดเจน สมัครได้สถานศึกษาละ 1 ทีม

กำหนดการ

1 – 20 มิ.ย. 67 เปิดรับสมัคร

1 – 15 ก.ค. 67 คัดเลือกรอบแรกตัวแทนจังหวัด

20 – 31 ก.ค. 67 คัดเลือกรอบที่ 2 ตัวแทนภาค

14 – 15 ส.ค. 67 รอบชิงชนะเลิศ FINAL ROUND