โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับภาค

ประเภทวงดนตรีสากลร่วมสมัย

กองทัพภาคที่ 1

กรุงเทพมหานคร (มทบ.11) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ระยอง (มทบ.14) โรงเรียนวัดป่าประดู่

กองทัพภาคที่ 2

ศรีสะเกษ (มทบ.25) โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
บึงกาฬ (มทบ.24) โรงเรียนบึงกาฬ

กองทัพภาคที่ 3

นครสวรรค์ (มทบ.31) โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
อุทัยธานี (มทบ.31) โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ลำปาง (มทบ.32) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ตาก (มทบ.32) โรงเรียนผดุงปัญญา
เชียงใหม่ (มทบ.33) โรงเรียนสันกำแพง
แพร่ (มทบ.35) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25
พิจิตร (มทบ.36) โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
เพชรบูรณ์ (มทบ.36) โรงเรียนเทศบาล 3
เชียงราย (มทบ.37) โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
สุโขทัย (มทบ.39) โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

กองทัพภาคที่ 4

ภูเก็ต (มทบ.41) โรงเรียนภูเก็ตวิทยา
สงขลา (มทบ.42) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)

ประเภทวงดนตรีไทย/พื้นบ้าน

กองทัพภาคที่ 1

พระนครศรีอยุธยา (มทบ.18) โรงเรียนบางบาล

กองทัพภาคที่ 2

บึงกาฬ (มทบ.210) โรงเรียนบึงกาฬ

กองทัพภาคที่ 3

อุทัยธานี (มทบ.31) โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
อุทัยธานี (มทบ.31) โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
นครสวรรค์ (มทบ.31) โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ
ลำปาง (มทบ.32) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
เชียงใหม่ (มทบ.33) โรงเรียนแม่แจ่ม
เชียงใหม่ (มทบ.33) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เพชรบูรณ์ (มทบ.36) โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
พิษณุโลก (มทบ.39) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

กองทัพภาคที่ 4

พัทลุง (มทบ.42) โรงเรียนพัทลุง