ภาพบรรยากาศงานปีที่ผ่านมา

พิธีรับถ้วยพระราชทาน

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

เวิร์คช็อป ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

การแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับจังหวัด และระดับภาค