ภาพบรรยากาศงานปีที่ผ่านมา

วันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

เวิร์คช็อปวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ.สุโขทัย

เวิร์คช็อปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.

เวิร์คช็อปโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ

เวิร์คช็อปโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร